Świadectwo charakterystyki energetycznej
Online 2024

lat doświadczenia
+ 0

Zamów bez wychodzenia z domu

zamówień realizujemy w 2 dni robocze
0 %

Realizacja gwarantowana lub zwrot środków!

Partnerzy, media o nas.

Zamów świadectwo energetyczne w 3 prostych krokach!

Zamawiając świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części na naszej stronie, masz pewność wykonania zlecenia w wyznaczonym czasie. Gwarantujemy zrealizowanie świadectwa lub zwracamy środki. Wystarczy, że złożysz zamówienie, wypełnisz podstawowe dane o nieruchomości oraz prześlesz zdjęcie frontowe budynku. U nas masz gwarancje zgłoszenia Twojego świadectwa do centralnego rejestru, dzięki czemu unikniesz ustawowej grzywny. Gotowe świadectwo otrzymasz na e-mail lub wyślemy Ci je kurierem.

01

Załóż zamówienie

Klikając w przycisk poniżej, zostaniesz przekierowany do formularza zamówienia. Wybierz opcje, które Cię interesują, następnie wypełnij dane o swojej nieruchomości.

02

Opłać zamówienie

Po wypełnieniu formularza kliknij dodaj do koszyka i opłać zamówienie. Gdy płatność zostanie zaksięgowana, przejdziemy do realizacji Twojego zamówienia.

03

Odbierz świadectwo

Po wykonaniu świadectwa, Twoje świadectwo zostanie zgłoszone w centralnym rejestrze (dzięki czemu unikniesz ustawowej grzywny). A Ty dostaniesz świadectwo na e-mail lub dostarczymy Ci je kurierem.

Mieszkanie

już od 259 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania w bloku. Realizacja w 2 dni robocze.

Dom

już od 419 zł

Zamów świadectwo energetyczne dla domu lub bliżniaka. Realizacja w 3 dni robocze.

Lokal

już od 449 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego. Realizacja w 3 dni robocze.

Certyfikat / świadectwo

Świadectwo jest wymagane wtedy, gdy

Popularne pytania i odpowiedzi

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w 2024 roku?

Tak, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkim sprzedawcom i wynajmującym budynku mieszkalnego lub użytkowego będzie wymagane przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie przy podejmowaniu decyzji ze strony nabywców i najemców.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, musisz wynająć certyfikowanego audytora energetycznego. Najlepiej świadectwo charakterystyki energetycznej kupić na e-swiadectwa.com. Audytor zbierze odpowiednie dane, aby wyliczyć średnie zużycie energii, zużycie energii w porównaniu do odpowiednich budynków referencyjnych, a także wskaźnik energetyczny budynku. Po wykonaniu wszystkich wymaganych analiz, audytor sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej, które możesz wykorzystać do celów obrotu nieruchomościami.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, lokalizacja oraz rodzaj systemu grzewczego. Większość audytorów energetycznych wycenia swoje usługi w zakresie od 500 do 2000 zł w zależności od wymienionych czynników.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla wszystkich budynków mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych lub wynajmowanych od 28 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm, instytucji i przedsiębiorstw. Dodatkowo wybrane budynki użyteczności publicznej i inne powyżej 250 m² również objęte są tym obowiązkiem.

Czy każdy musi mieć świadectwo energetyczne?

Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla wszystkich budynków. Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy przede wszystkim budynków mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych lub wynajmowanych oraz dodatkowo wybranych budynków użyteczności publicznej i innych powyżej 250 m².

Czy przy sprzedaży mieszkania potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Tak, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe sprzedawane lub wynajmowane wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Nie wszystkie budynki wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej. Przykłady budynków które nie wymagają świadectwa: budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej; przemysłowe oraz gospodarcze, niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojące o o powierzchni użytkowej poniżej 50m2; gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²*rok).

Kto jest zwolniony ze świadectwa energetycznego?

Właściciele domów i mieszkań, którzy nadal chcą je użytkować, są zwolnieni z obowiązku przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo będzie wymagane tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmie budynku.

Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

Nie, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe sprzedawane lub wynajmowane wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej. Dlatego nie można sprzedać domu bez tego dokumentu.

Kto może wykonać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać jedynie osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Po co certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny jest wymagany ustawowo przy sprzedaży lub najmie budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie decyzji nabywców i najemców. Informuje ono o średnim zużyciu energii przez budynek, co pozwala potencjalnym nabywcom i najemcom zorientować się w efektywności energetycznej obiektu.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat, ale w przypadku zmian w systemie grzewczym, wprowadzeniu zmian w budynku, zmianie jego użytkowania lub termomodernizacji, będzie ono musiało zostać zaktualizowane.

Do czego potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest ustawowo przy sprzedaży lub wynajmie budynków, pomaga uzyskać pełny obraz budynku i jego efektywności energetycznej. Informuje ono o średnim zużyciu energii przez budynek, co pozwala potencjalnym nabywcom i najemcom zorientować się w efektywności energetycznej obiektu.

Czy deweloper musi przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Tak,  wszyscy deweloperzy będą musieli przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, który sprzedają lub wynajmują. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie decyzji nabywców i najemców.

Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?

Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej różnią się od siebie pod wieloma względami. Audyt energetyczny to szczegółowy proces, podczas którego audytor dokonuje wizji lokalnej i zbiera odpowiednie dane, aby wyliczyć średnie zużycie energii, zużycie energii w porównaniu do odpowiednich budynków referencyjnych, a także wskaźnik energetyczny budynku. Natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który zawiera wyniki audytu i jest wymagany, aby móc sprzedać lub wynająć budynek.

Świadectwo charakterystyki energetycznej od e-swiadectwa.com

Oferujemy sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaganego od 28 kwietnia 2023 roku.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Jest ono dokumentem wydawanym przez upoważnionego specjalistę, który określa wielkość zapotrzebowania na energię wymaganą do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Ocena potrzeb energetycznych opiera się na stałych i obiektywnych cechach budynku i jego systemów instalacyjnych, a nie na pomiarach zużycia energii, które mogą się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania. Charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię w celu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, oświetlenia.

Ocena zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku polega na porównaniu jego cech z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego. W tym celu oblicza się wskaźnik EP energii końcowej, wyrażonej w kWh/m²*rok. Jest to wynik energii EP pomniejszony o stratę przesyłu ciepła. Wraz z obliczeniem wskaźnika EK energii końcowej, możliwe jest przybliżone określenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.

Co zawiera świadectwo energetyczne od e-swiadectwa.com?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem pisemnym zawierającym informacje na temat budynku oraz ilości energii potrzebnej do jego funkcjonowania. Wykazuje ono podstawowe dane dotyczące budynku, w tym ilość energii niezbędną do ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także na potrzeby oświetlenia. Świadectwo energetyczne zawiera również wskaźniki porównawcze oraz wskazuje możliwe usprawnienia, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym elementem w rynku nieruchomości, ponieważ pozwala ono na uczciwe i przejrzyste transakcje sprzedaży lub wynajmu. Umożliwia ono właścicielom prezentację określonych parametrów energetycznych budynku, a dla kupujących lub najemców stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi niezgłoszonymi wadami.

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków mieszkalnych i użytkowych oferowanych do sprzedaży lub wynajmu. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm, instytucji i przedsiębiorstw oraz wybranych budynków użyteczności publicznej i innych powyżej 250 m². Świadectwa energetyczne stanowią ważny element w ochronie środowiska, ponieważ pozwalają na lepsze zarządzanie zużyciem energii.