Audyt energetyczny

Ponad 300 osób oceniło naszą firmę na 5,0!
lat doświadczenia
+ 0

Zamów bez wychodzenia z domu

Już od
0

Realizacja gwarantowana lub zwrot środków!

Partnerzy, media o nas.

01

Załóż zamówienie

Klikając w przycisk poniżej, zostaniesz przekierowany do formularza zamówienia. Wybierz opcje, które Cię interesują, następnie wypełnij dane o swojej nieruchomości.

02

Kontakt audytora

Po wypełnieniu formularza nasi audytorzy przeanalizują dane nieruchomości oraz przygotują ofertę na wykonanie audytu. Po zaksięgowaniu płatności rozpoczniemy pracę nad audytem.

03

Odbierz audyt

Po wykonaniu audytu konsultujemy jego wyniki z inwestorem. Gdy audyt zostanie zaakceptowany, dostaniesz go na e-mail oraz dostarczymy Ci go kurierem.

Popularne pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszt audytu energetycznego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar budynku, stopień skomplikowania i zakres audytu oraz lokalizacja. Jednak przeciętnie koszt takiego audytu dla domu jednorodzinnego to 1200 złotych netto.

Kto musi wykonać audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku jest ekspertyzą, którą powinien wykonać każdy inwestor przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych, jest wymagany w przypadku starań o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji z programu "Czyste Powietrze".

Co wchodzi w skład audytu energetycznego?

Audyt energetyczny to kompleksowe badanie efektywności energetycznej budynku lub instalacji. W jego ramach analizuje się m.in. izolację termiczną, systemy grzewcze i wentylacyjne, oświetlenie, zużycie energii elektrycznej oraz sposób zarządzania energią.

Ile kosztuje audyt domu jednorodzinnego?

Koszt audytu domu jednorodzinnego zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar budynku czy też zakres usług. Średnio ceny wahają się od 1200 do 2000 złotych netto.

Ile trwa audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może trwać od kilku dni do 2 tygodni, w zależności od skali i złożoności badanego obiektu. Czas trwania audytu zależy również od dostępności dokumentacji technicznej oraz współpracy zespołu audytowego z właścicielem.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Audyt energetyczny polega na szczegółowej analizie zużycia energii w danym obiekcie lub instalacji. Zazwyczaj obejmuje ocenę efektywności energetycznej, identyfikację obszarów, w których można oszczędzać energię oraz rekomendacje dotyczące strategii poprawy efektywności energetycznej.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Audyt energetyczny nie jest wymagany przy ubieganiu się o środki na projekty bez całościowej termomodernizacji w ramach programu "Czyste Powietrze". Jednak w przypadkach pełnej termomodernizacji jego przeprowadzenie staje się koniecznością. Ponadto, kiedy działania te są realizowane w ramach programu, beneficjenci mogą liczyć na uzyskanie wyższych sum dofinansowania.

Kto robi audyty energetyczne?

Audyty energetyczne są wykonywane przez specjalistów z uprawnieniami do ich przeprowadzania, tacy jak inżynierowie energetycy lub audytorzy energetyczni. Te osoby mają wiedzę i doświadczenie w ocenie efektywności energetycznej budynków lub instalacji.

Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynku oraz identyfikacja możliwości poprawy efektywności energetycznej. Natomiast świadectwo energetyczne jest dokumentem, który informuje o efektywności energetycznej danego budynku. To taki rodzaj "oceny energetycznej" budynku.

Audyt energetyczny od e-swiadectwa.com

Audyt energetyczny to kompleksowa ocena zużycia energii w danej instytucji, budynku lub procesie, mająca na celu identyfikację i analizę możliwości poprawy efektywności energetycznej. Przeprowadza się go w celu uzyskania pełniejszego zrozumienia całkowitego kosztu energetycznego, identyfikacji niewydajności i ustalenia działań, które prowadzą do oszczędności energii.

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym mającym na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez kompleksową termomodernizację budynków. Jego głównym celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza pyłów PM10 i PM2.5, w wyniku zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 przez budynki mieszkalne.

Kompleksowa termomodernizacja, która jest wspierana przez program, polega na zastosowaniu działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania i wentylacji w budynkach. Aby uzyskać dotację w ramach programu, zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji musi zostać zmniejszone do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Na pokrycie kosztów audytu energetycznego przysługuje dofinansowanie w wysokości 1200 zł, które nie wlicza się do maksymalnych kwot dotacji podanych w ramach programu Czyste Powietrze.

Cele audytu energetycznego

Główne cele przeprowadzenia audytu energetycznego to:

Identyfikacja potencjalnych obszarów o niskiej efektywności energetycznej: Audyt energetyczny pozwala na dokładne zidentyfikowanie obszarów w budynku, procesie produkcyjnym lub instytucji, które mają największy wpływ na zużycie energii. Na podstawie tych informacji można opracować strategię poprawy efektywności energetycznej, takich jak modernizacja systemów oświetleniowych, klimatyzacyjnych, grzewczych itp.

Oszczędność energii i pieniędzy: Audyt energetyczny pozwala na rozpoznanie potencjalnych źródeł oszczędności energii. Może obejmować identyfikację urządzeń, które zużywają zbyt dużo energii, a także ocenę alternatywnych systemów i technologii, które mogą zredukować koszty eksploatacji przez zmniejszenie zużycia energii.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Audyt energetyczny może pomóc w redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii. Poprzez identyfikację obszarów o niskiej efektywności energetycznej i wprowadzenie odpowiednich działań, możliwe jest ograniczenie zużycia energii i emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Poprawa komfortu i wydajności: Audyt energetyczny może uwzględniać nie tylko oszczędność energii, ale także poprawę wydajności systemów i komfortu użytkowników budynków. Poprzez optymalizację systemów grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można poprawić temperaturę, jakość powietrza, a także warunki pracy.

Wnioski wynikające z audytu energetycznego pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji w efektywność energetyczną. Działania podejmowane w wyniku audytu energetycznego mają na celu obniżenie kosztów energii, zwiększenie konkurencyjności, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.