Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości szybko i sprawnie. Przed kontaktem zapraszamy do zapoznania się z sekcją pytań i odpowiedzi.

E-mail: biuro@e-swiadectwa.com

Telefon: +48 510 203 103

Adres: E-SWIADECTWA.COM, ul. Próżna 5, 00-107 Warszawa


Formularz kontaktowy

Wyślij do nas wiadomość poprzez poniższy formularz kontaktowy:

  Potwierdzenie wpisu firmy do centralnego rejestru

  Sekcja pytań i odpowiedzi

  Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w 2024 roku?

  Tak, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkim sprzedawcom i wynajmującym budynku mieszkalnego lub użytkowego będzie wymagane przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie decyzji nabywców i najemców.

  Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, musisz wynająć certyfikowanego audytora energetycznego. Najlepiej świadectwo charakterystyki energetycznej zamówić na e-swiadectwa.com. Audytor zbierze odpowiednie dane, aby wyliczyć średnie zużycie energii, zużycie energii w porównaniu do odpowiednich budynków referencyjnych, a także wskaźnik energetyczny budynku. Po wykonaniu wszystkich wymaganych analiz, audytor sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej, które możesz wykorzystać do celów obrotu nieruchomościami.

  Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, lokalizacja oraz rodzaj systemu grzewczego. Większość audytorów energetycznych wycenia swoje usługi w zakresie od 500 do 2000 złotych w zależności od wymienionych czynników.

  Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla wszystkich budynków mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych lub wynajmowanych od 28 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm, instytucji i przedsiębiorstw. Dodatkowo obowiązek ten obejmuje wybrane budynki użyteczności publicznej i inne powyżej 250m².

  Czy każdy musi mieć świadectwo energetyczne?

  Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla wszystkich budynków. Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy przede wszystkim budynków mieszkalnych i użytkowych, które są sprzedawane lub wynajmowane. Dodatkowo obowiązek ten dotyczy wybranych budynków użyteczności publicznej i innych powyżej 250m².

  Czy przy sprzedaży mieszkania potrzebne jest świadectwo energetyczne?

  Tak, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe sprzedawane lub wynajmowane wymagają okazania świadectwa charakterystyki energetycznej.

  Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

  Nie wszystkie budynki wymagają Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Przykłady budynków, które nie wymagają świadectwa: budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej; budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; budynki mieszkalne, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50m²; gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie nie wyższym niż 50 kWh/(m²*rok).

  Kto jest zwolniony ze świadectwa energetycznego?

  Właściciele domów i mieszkań, którzy nadal chcą je użytkować, są zwolnieni z obowiązku przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo będzie wymagane tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmie budynku.

  Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

  Nie, od 28 kwietnia 2023 roku wszystkie budynki mieszkalne i użytkowe sprzedawane lub wynajmowane wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej.

  Kto może wykonać świadectwo energetyczne?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać jedynie osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

  Po co jest potrzebny certyfikat energetyczny?

  Certyfikat energetyczny jest wymagany ustawowo przy sprzedaży lub najmie budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie decyzji nabywców i najemców. Informuje ono o średnim zużyciu energii przez budynek, co pozwala potencjalnym nabywcom i najemcom zorientować się w efektywności energetycznej obiektu.

  Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat, ale w przypadku zmian w systemie grzewczym, wprowadzeniu zmian w budynku, zmianie jego użytkowania lub termomodernizacji, będzie ono musiało zostać zaktualizowane.

  Do czego potrzebne jest świadectwo energetyczne?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest ustawowo przy sprzedaży lub wynajmie budynków, pomaga uzyskać pełny obraz budynku i jego efektywności energetycznej. Informuje ono o średnim zużyciu energii przez budynek, co pozwala potencjalnym nabywcom i najemcom zorientować się w efektywności energetycznej obiektu.

  Czy deweloper musi przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Tak, wszyscy deweloperzy będą musieli przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego budynku, który sprzedają lub wynajmują. Dokument ten stanowi ważną część informacji na temat budynku, która ma na celu ułatwienie decyzji nabywców i najemców.

  Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?

  Audyt energetyczny i świadectwo charakterystyki energetycznej różnią się od siebie pod wieloma względami. Audyt energetyczny to szczegółowy proces, podczas którego audytor dokonuje wizji lokalnej i zbiera odpowiednie dane, aby wyliczyć średnie zużycie energii, zużycie energii w porównaniu do odpowiednich budynków referencyjnych, a także wskaźnik energetyczny budynku. Natomiast świadectwo energetyczne jest dokumentem, który zawiera wyniki audytu i jest wymagany, aby móc sprzedać lub wynająć budynek.