Świadectwo energetyczne Piekary Śląskie

lat doświadczenia
+ 0

Zamów bez wychodzenia z domu

zamówień realizujemy w 2 dni robocze
0 %

Realizacja gwarantowana lub zwrot środków!

Partnerzy, media o nas.

Zamów świadectwo charakterystyki dla budynku w Piekarach Śląskich!

Jeśli potrzebujesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla Twojej budowli lub jej fragmentu, skorzystaj z naszych usług w Piekarach Śląskich. Gwarantujemy, że otrzymasz takie świadectwo, a w przypadku niemożności jego wydania, zwrócimy Ci środki. Proces zamawiania jest niezwykle prosty – po prostu wypełnij formularz zawierający podstawowe informacje na temat nieruchomości i prześlij nam zdjęcie budynku. Dzięki nam, możesz być pewny, że Twoje świadectwo zostanie zarejestrowane w centralnym rejestrze, a tym samym unikniesz grożącej kary wynikającej z przepisów prawa. Otrzymasz gotowe świadectwo drogą elektroniczną lub dostarczymy je osobiście za pomocą kuriera.

Adres naszego punktu

ul. Bytomska 54
41-940 Piekary Śląskie

01

Załóż zamówienie

Klikając w przycisk poniżej, zostaniesz przekierowany do formularza zamówienia. Wybierz opcje, które Cię interesują, następnie wypełnij dane o swojej nieruchomości.

02

Opłać zamówienie

Po wypełnieniu formularza kliknij dodaj do koszyka i opłać zamówienie. Gdy płatność zostanie zaksięgowana, przejdziemy do realizacji Twojego zamówienia.

03

Odbierz świadectwo

Po wykonaniu świadectwa, Twoje świadectwo zostanie zgłoszone w centralnym rejestrze (dzięki czemu unikniesz ustawowej grzywny). A Ty dostaniesz świadectwo na e-mail lub dostarczymy Ci je kurierem.

Mieszkanie

już od 259 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania w bloku. Realizacja w 2 dni robocze.

Dom

już od 419 zł

Zamów świadectwo energetyczne dla domu lub bliżniaka. Realizacja w 2 dni robocze.

Lokal

już od 449 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego. Realizacja w 2 dni robocze.

Certyfikat / świadectwo Piekary Śląskie

Świadectwo jest wymagane wtedy, gdy

Popularne pytania i odpowiedzi

Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej w Piekarach Śląskich?

Aby otrzymać certyfikat energetyczny dla swojej nieruchomości w Piekarach Śląskich, konieczne jest skorzystanie z usług uprawnionego audytora energetycznego lub firmy specjalizującej się w wydawaniu takich certyfikatów. W ramach przeprowadzonego audytu energetycznego zostaną wykonane odpowiednie pomiary i analizy, na podstawie których ustalony zostanie wskaźnik charakterystyki energetycznej budynku.

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej w Piekarach Śląskich zależy od różnych czynników, takich jak lokalizacja, wielkość i rodzaj budynku, a także forma sporządzenia dokumentu, którą wybierzemy. Może on wynosić od 200 do 1000 złotych, lecz ostateczną kwotę ustali nam konkretny specjalista po konsultacji. Warto skonsultować się z takim fachowcem, aby poznać dokładny koszt.

Kto w Piekarach Śląskich musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Właściciel lub zarządca budynku w Piekarach Śląskich, który jest oferowany do sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, musi być wyposażony w ważne świadectwo energetyczne.

Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

Nie, sprzedaż lub wynajem nieruchomości w Piekarach Śląskich bez świadectwa energetycznego jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze istnieje konieczność dostarczania takiego świadectwa nabywcy przed podpisaniem umowy sprzedaży lub najmu.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku jest ważne przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. Natomiast, jeśli zachodzą znaczące zmiany w charakterystyce energetycznej budynku, na przykład w wyniku remontu lub modernizacji, może być konieczne wydanie nowego świadectwa.

Czym jest świadectwo energetyczne?

 

Charakterystyka energetyczna budynku w Piekarach Śląskich, zwana także świadectwem energetycznym, to dokument, który jest sporządzany na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, informując o jego energooszczędności. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

W przypadku budynków w Piekarach Śląskich, tak samo jak w całym kraju, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe przy oddawaniu do użytku, sprzedaży lub wynajmie. Jest to wynikiem regulacji prawa krajowego, które wdrożyło unijne dyrektywy dotyczące charakterystyk energetycznych budynków. Dzięki temu dokumentowi, potencjalni nabywcy i najemcy mają możliwość porównania efektywności energetycznej różnych budynków i podejmowania świadomych decyzji.

Zawartość świadectwa energetycznego dla budynków w Piekarach Śląskich obejmuje informacje na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, takich jak izolacja termiczna, wentylacja, systemy grzewcze i inne. Dzięki tym danym można określić, jakie działania można podjąć w celu poprawy energetyczności budynku i oszczędzania energii. Świadectwo energetyczne daje także możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, takich jak odroczenie terminu płatności pierwszej raty kredytu hipotecznego o 3 miesiące, zwolnienie z opłaty sądowej przy rozwodzie czy też korzystanie z darmowych przywilejów w sklepach. Eksperci świadczący usługi w tym zakresie oferują kalkulator świadectw energetycznych, który umożliwia porównanie ofert od różnych doradców energetycznych.

Można uzyskać świadectwo energetyczne dla budynków w Piekarach Śląskich poprzez skorzystanie z usług certyfikowanego audytora energetycznego lub specjalistycznej firmy działającej w tym obszarze. Istnieje również możliwość skorzystania z platform internetowych, które oferują tę usługę. Ważne jest jednak, aby wybrany audytor lub firma byli wpisani do Centralnej Ewidencji Charakterystyk Energetycznych Budynków prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, co zapewni wiarygodność i zgodność świadectwa z obowiązującymi przepisami. Audyt energetyczny budynku, w którym zostaną sprawdzone m.in. izolacja termiczna, system ogrzewania, wentylacja i oświetlenie, jest niezbędny do uzyskania świadectwa energetycznego. Na podstawie tych danych audytor sporządzi świadectwo, które będzie zawierać informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię i emitowanych przez budynek substancjach.

Koszty uzyskania świadectwa energetycznego w Piekarach Śląskich

 

Koszty uzyskania świadectwa energetycznego w Piekarach Śląskich mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość budynku, miejsce wykonywania usługi oraz zakres prac. Pierwszym kosztem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest opłata za usługę sporządzenia świadectwa energetycznego. Ceny mogą się wahać, ale orientacyjnie mieszczą się w przedziale od 200 do 1000 złotych netto, w zależności od powyższych czynników. W tej opłacie uwzględnione są koszty związane z wizytą energetyka, przeprowadzeniem audytu energetycznego i sporządzeniem raportu.

Drugi koszt to ewentualne wydatki związane z koniecznością dokonania poprawek lub modernizacji, aby osiągnąć lepszą ocenę energetyczną i obniżyć koszty eksploatacji budynku. Koszt ten może być znaczny i zależy od charakterystyki budynku i jego aktualnego stanu.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

 

Świadectwo energetyczne dla budynków w Piekarach Śląskich jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego wydania. Oznacza to, że przez najbliższą dekadę ten dokument pozostanie aktualny i ważny dla naszego miasta. Jednak po upływie tego terminu, właściciel budynku lub jego części będzie musiał sporządzić nowe świadectwo energetyczne, jeśli chce zachować dokumentację dotyczącą charakterystyki energetycznej swojej nieruchomości w Piekarach Śląskich. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w budynku, mogących wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną, świadectwo straci ważność i konieczne będzie sporządzenie nowego dokumentu, odzwierciedlającego te zmiany.