Świadectwo energetyczne Zamość

lat doświadczenia
+ 0

Zamów bez wychodzenia z domu

zamówień realizujemy w 2 dni robocze
0 %

Realizacja gwarantowana lub zwrot środków!

Partnerzy, media o nas.

Zamów świadectwo charakterystyki dla budynku w Zamościu!

Jeśli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojej budowli lub jej części w Zamościu, skorzystaj z naszych usług. Zapewniamy, że otrzymasz profesjonalne świadectwo, a jeśli niemożliwe jest jego wydanie, zwrócimy Ci pieniądze. Zamówienie jest proste – wypełnij formularz z podstawowymi informacjami o nieruchomości i załącz zdjęcie budynku. Dzięki nam, masz pewność, że Twoje świadectwo zostanie zarejestrowane w centralnym rejestrze, unikając tym samym możliwych kar wynikających z przepisów prawa. Ostatecznie, otrzymasz świadectwo drogą elektroniczną lub dostarczymy je osobiście kurierem.

Adres naszego punktu

ul. Lwowska 56
22-400 Zamość

01

Załóż zamówienie

Klikając w przycisk poniżej, zostaniesz przekierowany do formularza zamówienia. Wybierz opcje, które Cię interesują, następnie wypełnij dane o swojej nieruchomości.

02

Opłać zamówienie

Po wypełnieniu formularza kliknij dodaj do koszyka i opłać zamówienie. Gdy płatność zostanie zaksięgowana, przejdziemy do realizacji Twojego zamówienia.

03

Odbierz świadectwo

Po wykonaniu świadectwa, Twoje świadectwo zostanie zgłoszone w centralnym rejestrze (dzięki czemu unikniesz ustawowej grzywny). A Ty dostaniesz świadectwo na e-mail lub dostarczymy Ci je kurierem.

Mieszkanie

już od 259 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania w bloku. Realizacja w 2 dni robocze.

Dom

Już od 419 zł

Zamów świadectwo energetyczne dla domu lub bliżniaka. Realizacja w 2 dni robocze.

Lokal

już od 449 zł

Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego. Realizacja w 2 dni robocze.

Certyfikat / świadectwo Zamość

Świadectwo jest wymagane wtedy, gdy

Popularne pytania i odpowiedzi

Jak otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej w Zamościu?

Aby otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej dla swojej nieruchomości w Zamościu, należy skorzystać z usług certyfikowanego audytora energetycznego lub firmy świadczącej usługi w zakresie wykonywania takich świadectw. W trakcie audytu energetycznego przeprowadzone zostaną odpowiednie pomiary i analizy, na podstawie których określony zostanie wskaźnik charakterystyki energetycznej budynku.

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Cena otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej w Zamościu zależy od różnych czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar i rodzaj budynku, oraz wybrana forma sporządzenia dokumentu. Może on wynosić od 200 do nawet 1000 złotych. Aby precyzyjnie określić koszt, warto skonsultować się z konkretnym specjalistą.

Kto w Zamościu musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Osoba odpowiedzialna za budynek umiejscowiony w Zamościu, który znajduje się w procesie sprzedaży, najmu bądź dzierżawy, jest zobligowana do posiadania certyfikatu efektywności energetycznej.

Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

Nie jest dopuszczalne prawnie dokonywanie transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości w Zamościu bez posiadania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten powinien być przedstawiony kupującemu lub najemcy przed finalizacją umowy sprzedaży bądź umowy najmu.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument potwierdzający parametry energetyczne obiektu w Zamościu zachowuje swoją ważność przez dekadę od momentu wydania. W sytuacji, gdy obiekt w Zamościu przejdzie znaczące zmiany wpływające na jego bilans energetyczny, na przykład zostanie poddany renowacji lub modernizacji, może zaistnieć konieczność stworzenia nowego dokumentu odzwierciedlającego aktualną efektywność energetyczną.

Czym jest świadectwo energetyczne?

 

Charakterystyka energetyczna budynku, którą nazywa się także świadectwem energetycznym, to dokument, którego tworzenie opiera się na przeprowadzonych badaniach i analizach. Daje informację na temat efektywności energetycznej danego obiektu. Świadectwo takie zawiera dane dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia budynku, a także do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Świadectwo energetyczne jest obligatoryjne dla wszystkich budynków, które są oddawane do użytku, oferowane do sprzedaży lub wynajmu w Zamościu. Taki wymóg wynika z przepisów prawa krajowego, które transponują unijne dyrektywy w sprawie charakterystyk energetycznych budynków. Dzięki temu dokumentowi, potencjalni nabywcy i najemcy mają możliwość porównania efektywności energetycznej różnych obiektów i podejmowania świadomych decyzji.

Charakterystyka energetyczna obejmuje szczegółowe informacje na temat zastosowanych rozwiązań technicznych w budynku. Dotyczą one między innymi izolacji termicznej, wentylacji, systemów grzewczych i innych. Na podstawie tych danych można określić, jakie działania można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i oszczędzania energii. Świadectwo energetyczne uprawnia do skorzystania z różnego rodzaju korzyści, takich jak odroczenie terminu płatności pierwszej raty kredytu hipotecznego o trzy miesiące, zwolnienie z opłaty sądowej w przypadku rozwodu czy darmowe przywileje w sklepach. Eksperci śledzą te promocje na bieżąco, a ich kalkulator świadectw energetycznych umożliwia porównanie ofert od różnych doradców energetycznych jednocześnie.

Świadectwo energetyczne można uzyskać, korzystając z usług certyfikowanego audytora energetycznego lub specjalistycznej firmy działającej w Zamościu w tym obszarze. Istnieje także możliwość skorzystania z platform internetowych oferujących taką usługę. Ważne jest jednak, aby wybrany audytor lub firma byli wpisani do Centralnej Ewidencji Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To gwarantuje wiarygodność i zgodność świadectwa z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku jest niezbędne do uzyskania świadectwa energetycznego. W ramach audytu, sprawdzane są m.in. izolacja termiczna, system ogrzewania, wentylacja i oświetlenie. Na podstawie tych danych, audytor sporządza charakterystykę energetyczną, która zawiera informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię i emisji substancji przez budynek.

Koszty uzyskania świadectwa energetycznego w Zamościu

 

Koszty uzyskania świadectwa energetycznego w Zamościu mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość budynku, miejsce wykonywania usługi oraz zakres prac. Pierwszym kosztem, o którym należy pamiętać, jest opłata za usługę sporządzenia świadectwa energetycznego. Ceny wahają się, ale orientacyjnie mieszczą się w przedziale od 200 do 1000 złotych netto, zależnie od wymienionych wcześniej czynników. W tej opłacie uwzględnione są koszty związane z wizytą energetyka, przeprowadzeniem audytu energetycznego i sporządzeniem raportu.

Drugi koszt to ewentualne wydatki związane z koniecznością wprowadzenia poprawek lub modernizacji, aby osiągnąć lepszą ocenę energetyczną i obniżyć koszty eksploatacji budynku. Koszt ten może być znaczący i zależy od charakterystyki budynku oraz jego obecnego stanu. Dobrze jest skonsultować się z fachowcem, który będzie w stanie oszacować konkretne koszty takich działań.

Trzeci czynnik wpływający na koszty świadectwa energetycznego w Zamościu to liczba zamieszkanych lokali w danym budynku. Cena może się różnić w zależności od tego, czy budynek jest jednorodzinny, czy wielorodzinny. Należy również pamiętać o kosztach dodatkowych, takich jak opłaty za dojazd do obiektu położonego poza obszarem, w którym specjalista prowadzi swoją działalność. Ważne jest uzyskanie szczegółowej oferty od certyfikowanego audytora energetycznego w celu określenia ostatecznych kosztów sporządzenia świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku w Zamościu.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

 

Położony w pięknym Zamościu budynek, podobnie jak w całej Polsce, od momentu otrzymania świadectwa energetycznego ma możliwość korzystania z niego przez kolejne 10 lat. Jest to ważny i aktualny dokument, który dostarcza informacji o charakterystyce energetycznej budynku. Jednakże po upływie tego okresu, właściciel lub posiadacz budynku będzie zobowiązany do sporządzenia nowego świadectwa, jeżeli chce mieć dokumentację na temat charakterystyki energetycznej budynku w najnowszej formie.

Nie można jednak zapominać, że w przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany w budynku, która może wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną, świadectwo staje się nieważne. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie nowego dokumentu, który uwzględni te zmiany. To istotne, aby świadectwo było jak najbardziej precyzyjne i odzwierciedlało rzeczywistą sytuację energetyczną budynku. Mieszkańcy Zamościa powinni pamiętać o konieczności aktualizacji świadectwa w takich przypadkach, aby mieć aktualne i wiarygodne informacje.